Với đội ngũ cán bộ có trình độ cao đã trải qua quá trình làm việc và học tập tại các nước có nền công nghệ phát triển như Singapore, Mỹ, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga, Thái Lan… được chứng nhận bởi hàng loạt các chứng chỉ uy tín được công nhận trên toàn thế giới và kinh nghiệm tham gia quá trình tư vấn, thiết kế, triển khai rất nhiều dự án CNTT quy mô lớn tầm cỡ quốc gia tại các công ty tích hợp hệ thống và dịch vụ hàng đầu Việt Nam, Intek đã và đang tư vấn, triển khai, cung cấp cho khách hàng các hệ thống CNTT hoàn chỉnh, mạnh mẽ, an toàn, và hiệu quả.

Các sản phẩm, dịch vụ mà Intek tham gia trên thị trường ICT trong và ngoài nước:

 • Cung cấp giải pháp tích hợp hệ thống, thiết bị hệ thống thông tin toàn diện cho mọi loại hình doanh nghiệp.

Enterprise Resource Planning (ERP) là hệ thống hoạch định nguồn lực quan trọng với mỗi doanh nghiệp.

Enterprise Resource Planning (ERP) là hệ thống hoạch định nguồn lực quan trọng với mỗi doanh nghiệp.

 • Cung cấp các giải pháp, thiết bị và dịch vụ cài đặt các hệ thống Sao lưu/Phục hồi cơ sở dữ liệu.

Intek sẽ là nhà cung cấp uy tín các giải pháp về hệ thống Sao lưu/ Phục hồi cơ sở dữ liệu.

 • Cung cấp giải pháp, thiết bị và dịch vụ cài đặt hệ thống hội nghị truyền hình (Video Conferencing), hệ thống camera theo dõi, giám sát

 • Cung cấp giải pháp, thiết bị và dịch vụ cài đặt các hệ thống Cluster trên nền hệ điều hành Windows/Linux/HP-UX/AIX/Sun Solaris… hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL, Oracle, DB2, Informix…

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là công cụ hữu hiệu nhất để điều hành các khối dữ liệu một cách trật tự và có quản lý.

 • Cung cấp giải pháp, thiết bị và dịch vụ cài đặt hệ thống an ninh mạng (security).

Bảo vệ hệ thông máy tính khỏi các hành vi xâm phạm là việc làm vô cùng quan trọng với mỗi doanh nghiệp.

Bảo vệ hệ thông máy tính khỏi các hành vi xâm phạm là việc làm vô cùng quan trọng với mỗi doanh nghiệp.

 • Cung cấp giải pháp và dịch vụ cài đặt các hệ thống Monitoring dùng Monitoring software của IBM, HP, CA…

 • Cung cấp giải pháp, thiết bị và dịch vụ cài đặt các hệ thống SAN của IBM, HP, SUN, EMC…

 • Cung cấp dịch vụ bảo trì các hệ thống lớn trên các nền hệ điều hành AIX, HP-UX, Solaris, Linux, OS 400…
 • Cung cấp các phần mềm quản trị doanh nghiệp: Phần mềm kế toán, phần mềm quản lý cổ đông, phần mềm quản lý nhân sự, xây dựng hệ thống email, website…
 • Cung cấp các thiết bị đo kiểm mạng viễn thông, các phụ kiện kết nối mạng viễn thông
 • Cung cấp các trang thiết bị dạy học
 • Cung cấp các giải pháp về phần mềm quản lý giáo dục
 • Cung cấp các giải pháp về hệ thống phòng thí nghiệm
 • Cung cấp giải pháp đào tạo trực tuyến
 • Đào tạo công nghệ thông tin và cho thuê nguồn nhân lực
 • Các giải pháp IT khác