Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Intek

Trụ sở chính:  P402 tòa nhà 121, số 85, đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel/Fax: (+84) 24 39903968
Website: https://intek.com.vn
Email    : contact@Intek.com.vn

Liên hệ với Chúng tôi